Featured Post

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION - Interrelación filosófico-jurídica multinivel. Estudios desde la Interconstitucionalidad, la Interculturalidad y la In...

Jul 12, 2016

Está fracasando Brasil hoy?

Tertúl.lia d'accès lliure sobre:
"¿Por qué está fracasando Brasil hoy? Intituciones inclusivas y extractivas” amb Saulo P. Coelho (UFG) i Osvaldo Castro (USP).
Serà el dimarts 18 d'abril del 2017 de 16 a 18 hores a la Sala Pompeu Fabra (Ateneu Barcelonès, coordinat per Gonçal Mayos).
 
“Debats macroFILOSÒFICS” es reuneix el segon dimarts de cada més de 16 a 18 hores a la Sala Pompeu Fabra de l'Ateneu Barcelonès. És de lliure accés a socis i no socis. 

Les sessions de “Debats macroFILOSÒFICS” consten d’una breu exposició sobre el tema concret (prèviament votat democràticament entre els participants) per a "trencar el gel" i incitar el debat fins completar les 2 hores. En Gonçal Mayos actua de coordinador de la tertúl.lia i moderador del diàleg. La participació és lliure i oberta.


Debats macroFILOSÒFICS” té com a objectius:

- reunir-nos per a debatre amicalment cercant alhora transmissió i generació de coneixement, aprenentatge i joiosa convivencialitat.


- les temàtiques i qüestions debatudes són molt diverses, ja que volem actualitat però superant la mera anècdota que no té cap sentit ni permanència.

- hi predomina un cert enfoc filosòfic molt ample i lliure en la línia de la macrofilosofia proposada per G. Mayos.

“Debats macroFILOSÒFICS” fou constituït el 2013 amb el nom de “Club de diàleg” i, des de la primera sessió pública l'octubre del 2014, funciona amb sessions mensuals els 2ns dimarts de cada mes de 16 a 18 hores.

Com a mostra ìndicativa (no exhaustiva) dels temes que s'hi han debatut mencionem: 


"'Revanche de Dieu'? Retorna la religió? Per què? Com ens afecta?"


"Som en una societat i cultura hipersexualitzades? Per què? Com ens afecta?" Video sobre l'exposició Cyberlove


"Som davant de la “fi del treball”? Quines amenaces comporta? Quines esperances ens resten?"


S’ha acabat el cicle progressista llibertari dels voltants dels anys 1960? Som avui en un cicle conservador? Des de quan? Fins quan?
 
"Continuen tenint sentit les avantguardes artístiques? S’entenen i aporten veritable novetat?"

"Emancipar-se dels pares... i dels fills! En l’actualitat" 

Mitologia clàssica versus contemporània (cinema, tv, còmics…). Són comparables?

Les xarxes socials són una trampa, una oportunitat o una necessitat ineludible?

Què s’ha de seguir: la certesa individual o la veritat col.lectivament acceptada?

Val la pena viure?

Què és ser intel.ligent?

Déu o Big Bang?

¿Poden prendre decisions ètiques els robots mecànicament sotmesos a programes humans?
Què és més fort: el desig o la por?

Renda bàsica universal: solució definitiva, premi de consolació, “xocolata del lloro” o “soma” apaivagador?

Què és millor? Molta seguretat amb poca llibertat o molta llibertat amb poca seguretat?,

S’han perdut les barreres entre el privat i el públic, l’íntim i el publicitat, la persona i el personatge? Som en una societat d’extimitat?


Cal partir de la humanitat tal com és, per fer el món millor possible? O cal canviar radicalment la humanitat per a fer el món ideal? El plantejament de partida és: Hi ha un enfrontament i tensió profunda entre dues grans perspectives: 1) Una opta per canviar la societat però no vol, no s'atreveix o considera impossible canviar la naturalesa humana. 2) L'altra considera que només canviant la naturalesa humana hom pot intentar fer una societat millor, ja que al contrari seria impossible, contraproduent o perdre el temps.

Hi ha exemples de fracassos tant de la primera com de la segona opció. En el primer cas 1) s'intenten societats ideals però que, al xocar fortament amb la condició humana, acaben malament, inclús abans que ni tan sols poguessin posar-se a prova mínimament. En el segon cas 2) es vol canviar la naturalesa humana, però o bé aquesta es resisteix a ser canviada i fa fracassar l'intent, o bé els canvis introduïts són negatius i és pitjor "el remei que no la malaltia". Debatrem aquest dilema i debat inacabable, i intentarem avançar més enllà.

No comments:

Post a Comment