Gonçal Mayos PUBLICATIONS

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION - Poesofemes – poemes visuals de Gonçal Mayos i Toni Prat , Badalona: Pont del petroli edicions, 2020, 81 pp, ISB...

Feb 18, 2018

CIÈNCIA, TÈCNICA, HUMANITATS I CULTURA NATURALS!


Per a la humanitat la cultura forma part de la condició o la natura humana. Som culturals per naturalesa, per evolució natural, darwiniana i -alhora- biològico-cultural.
És exactament igual a com -per las castors- és natural fer presses i embassaments per a protegir les seves cases i emmagatzemar aliments. És una qüestió més de grau, quantitat i complexitat que no de quelcom absolutament divers. Inclús potser no és gaire diferent a com per a una girafa és natural tenir el coll tan alt.
Amb aquesta idea estem superant una antiga tendència antropocèntrica que volia distingir radicalment la humanitat de la resta d'animals. En una dicotomia totalment escindida, als animals (i al nostre cos, passions, emocions, impulsos...) els atorgava “naturalesa” i al que es considerava específicament humà: raó, intel.lecte, ànima, esperit, societat, cultura...

Feb 17, 2018

¿EMPIRISMO ESPIRITUALISTA Y LA LIBERTAD?


Santiago Clusella
La gran distinción moderna es la del sujeto y el objeto. Sin duda, es la dualidad que estructura y marca más profundamente el pensamiento moderno. Así se entiende el gran problema cartesiano de cómo justificar que el sujeto pensante, yo espiritual o res cogitans pueda conocer el objeto material o res extensa que existe independientemente del sujeto pensante.

Es el gran problema de como las ideas percibidas en la conciencia espiritual del sujeto pensante reflejan la realidad del objeto extenso, a pesar de la dificultad de pensar la afectación entre substancias distintas res cogitans y res extensa, pensamiento y extensión, sujeto espiritual y cuerpo material.

Feb 12, 2018

POPULISME


El “poble” existeix només en la mesura que se l’ha construït eficaçment. Això vol dir que no és una realitat essencial i permanent que es pot pressuposar darrera les canviants circumstàncies històriques i polítiques.

És molt fàcil que la gent (per molt que se la consideri “poble”, “classe obrera” o “nació”) es fragmenti en diverses posicions i es disgregui per diversos malestars. Per això i per a evitar la dispersió d’opinions i accions, cal “construir” una unitat ideològica i d’acció política fent convergir les posicions i estructurant jeràrquicament els malestars. Només així apareix amb tota la seva força el subjecte polític que anomenem “poble”.

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION


- Poesofemes – poemes visuals de Gonçal Mayos i Toni Prat, Badalona: Pont del petroli edicions, 2020, 81 pp, ISBN: 978-84-120925-5-4LES FOTOS TAQUEN, ELS SIGNES EMBRUTEN,VÍDEO: POESIA FILOSÒFICA VISUAL DE TONI PRAT, - BIG DATA I PETJADA DIGITAL, - TEOLOGIES DEL BLAT, PANÍS I ARRÒS, - TEOLOGÍAS DEL TRIGO, DEL MAIZ, DEL ARROZ, - TEOLOGIAS DE TRIGO, MILHO, ARROZ 

- Interdisciplinaridade e interconstitucionalidade 2 G. Mayos, R.C. Cardoso y M.H. Júnior (Coords.), Uberlândia (Brasil),  Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparado -LAECC-,  2019, 230p., ISBN: 978-65-80358-06-9 - FILOSOFIA Y LO POSTMODERNO, LÍQUIDO, COGNITIVO, NARRATIVO, TEXTUAL, CONSTRUCTIVO… - FILOSOFIA ANTE LA HIPERESPECIALIZACIÓN - UNA FILOSOFIA POSTDISCIPLINAR 

De la muerte a la revancha de Dios G. Mayos, Sevilla, Libros al Albur, 2019, pp. 46, SE-1749-2015, ISBN: 978-84-608-3868-5. METÁFORAS DE LA MUERTE Y LA VENGANZA DE DIOS - RELIGIONES, CIVILIZACIONES E IDEOLOGÍAS - SECULARIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA RELIGIÓN - PRIVATICIDAD E INTERIORIZACIÓN DE DIOS - ¿METARELATOS E IDEOLOGÍAS SUSTITUYEN DIOS? - ¿VENGANZA DE DIOS DESPUÉS 1970? - ¿HECHOS DE VENGANZA? - ¿LA REVANCHA "MATA” LA MUERTE DE DIOS?

Violaciones de derechos humanos, poder y estado, André Luiz Freitas Dias y Gonçal Mayos (eds.), Brasil, Editora Paco, 2018, v. 1. 300p, ISBN 978-85-462-1458-7. - MACROFILOSOFÍA DEL CONFLICTO: DAMNIFICADOS LOCALES