Featured Post

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION http://orcid.org/0000-0001-9017-6816    - Interrelación filosófico-jurídica multinivel. Estudios desde la Intercons...

Mar 4, 2016

CLUB DE DIÀLEG


"Un món sense Déu ni religió és millor? Ens fa més bons, més feliços, més racionals?" Aquest les el tema a debatre el dimarts 14 de juny 2016 de 16 a 18 hores a la Sala Pompeu Fabra. La tertúl.lia “Club de diàleg” a l'Ateneu Barcelonès es reuneix els segons dimarts de cada més de 16 a 18 hores a la Sala Pompeu Fabra. És de lliure accés a socis i no socis, i es coordinada pel prof. de filosofia de la UB 

Els objectius de “Club de diàleg” són:
- reunir-nos per a debatre amicalment cercant alhora transmissió i generació de coneixement, aprenentatge i joiosa convivencialitat.
- les temàtiques i qüestions debatudes són molt diverses, ja que volem actualitat però superant la mera anècdota que no té cap sentit ni permanència.
- hi predomina un cert
enfoc filosòfic molt ample i lliure en la línia de la macrofilosofia proposada per G. Mayos.

Club de Diàleg fou constituït el 2013 i entre els temes que s'hi han debatut destaquem:

Les xarxes socials són una trampa, una oportunitat o una necessitat ineludible?

Què s’ha de seguir: la certesa individual o la veritat col.lectivament acceptada?

Val la pena viure?

Què és ser intel.ligent?

Déu o Big Bang?

¿Poden prendre decisions ètiques els robots mecànicament sotmesos a programes humans?,

Què és més fort: el desig o la por?,

Renda bàsica universal: solució definitiva, premi de consolació, “xocolata del lloro” o “soma” apaivagador?,

Què és millor? Molta seguretat amb poca llibertat o molta llibertat amb poca seguretat?,

S’han perdut les barreres entre el privat i el públic, l’íntim i el publicitat, la persona i el personatge? Som en una societat d’extimitat?...


Les xarxes socials són una trampa, una oportunitat o una necessitat ineludible?
Tertúl.lia sobre "Cal partir de la humanitat tal com és, per fer el món millor possible? O cal canviar radicalment la humanitat per a fer el món ideal?" el dimarts 8 de març 2016 de 16 a 18 hores a la Sala Pompeu Fabra. El plantejament de partida és: Hi ha un enfrontament i tensió profunda entre dues grans perspectives: 1) Una opta per canviar la societat però no vol, no s'atreveix o considera impossible canviar la naturalesa humana. 2) L'altra considera que només canviant la naturalesa humana hom pot intentar fer una societat millor, ja que al contrari seria impossible, contraproduent o perdre el temps. 

Hi ha exemples de fracassos tant de la primera com de la segona opció. En el primer cas 1) s'intenten societats ideals però que, al xocar fortament amb la condició humana, acaben malament, inclús abans que ni tan sols poguessin posar-se a prova mínimament. En el segon cas 2) es vol canviar la naturalesa humana, peo bé aquesta es resisteix a ser canviada i fa fracassar l'intent, o bé els canvis introduïts són negatius i és pitjor "el remei que no la malaltia". Debatrem aquest dilema i debat inacabable, i intentarem avançar més enllà.

No comments:

Post a Comment