Oct 18, 2016

Vanguardies, antiart i revolució: el Situacionisme

Les avantguardes artístiques més crítiques tenen una clara vessant política. Tendeixen a identificar l'art o antiart amb la revolució. Consideren que l’obra més bella i sublim és transformar radicalment la societat i crear un nou món.

El Situacionisme ho va intentar abans, durant i després del Maig1968. Debatrem la història, el sentit i les pervivències actuals d’aquests moviments.

No comments:

Post a Comment