Featured Post

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION http://orcid.org/0000-0001-9017-6816    - Interrelación filosófico-jurídica multinivel. Estudios desde la Intercons...

Jun 22, 2017

CAPITALISME, TEMPS, IMMEDIATESA...

“Capitalisme i temporalitat: immediatesa, buit i redempció”. Programa:

1. Temporalitat/s com a dispositiu/s
1.1 Què és un dispositiu? La qüestió del poder: dispositiu i subjecte, procés de subjectivació.
1.2 Com pensar el temps com a dispositiu?
1.3 Sèrie i temporalitat: les sèries digital, laboral, econòmica i d’oci.
1.4 Les formes de temporalitat i les tres síntesis: circularitat, estabilitat i continuïtat. 

2. Què és allò modern?

2.1 La irrupció del dualisme subjecte-objecte i la veritat com a certesa.
2.2 Allò modern com a síntesi de l'infinit i el finit: Baudelaire i les avantguardes.
2.3 Temps d'emancipació. Revolucions d'un temps únic (els grans relats i les filosofies de la història).
2.4 Modernitat, futur i emancipació/normalització.

4. Avenir i esdeveniment.
4.1 Les filosofies de l'esdeveniment: Badiou i Deleuze.
4.2 Política, avenir i esdeveniment.

5. Crítica a la postmodernitat.
5.1 Temps en ebullició: consum de temps sense temps.
5.2 La deriva del capitalisme industrial al capitalisme artístic o l'economia de l'experiència.
5.3 Del “realisme” ingenu al “Realisme” com a capitalisme i mobilització turboglobalitzada.
5.4 Nihilisme, tecnologia i temporalitat: clausura i pensament únic.

6. Emancipació d'un temps altre o figures d'un temps present.
6.1 Veritat com a temps present (ousia), desvetllament i referencialitat. Heidegger i Grècia com a resistència al Gestell.
6.2 Atenció plena i buit sobreabundant: resistència a la idea d'homo faber. Nihishima.
6.3 Temps present i messianisme: present com a irrupció d'un temps altre. Benjamin i Agamben.
6.4 Temps present i afirmació de la vida. Nietzsche i Deleuze.
6.5 Temps de l'amistat i del do: Bachelard i Bataille.
6.6 Buit i avorriment: “desocupar l'ordre”.

7. De l’abandonament al crit: el cos com espai d’experiència.
7.1. Poètiques de l’espai.
7.2. Vida interior y ordre exterior. “El Angel exterminador”.
7.3. L’abandonament: el viatge com a retorn. “La experiència des de l’obra de Marina Abramovic”.
7.4. El crit com a bios.
7.5 La desterritorialització del cos. 

Metodologia i activitats formatives

L’assignatura es desenvoluparà a partir d'una exposició teòrica per part dels professors i un debat crític posterior. Prèviament els professors indicaran als estudiants els textos bàsics que es tractaran en les sessions.

Competències que es desenvolupen

L'estudiant serà capaç d'analitzar i interpretar textos de filòsofs contemporanis, en relació al problema del capitalisme i la temporalitat.
L'estudiant enfortirà la seva capacitat de dialogar i construir un discurs filosòfic consistent en el context de les problemàtiques del nostre temps.
L'estudiant serà capaç de cartografiar, des d'una mirada macrofilosòfica, una ontologia del present.
L'estudiant enfortirà la seva capacitat crítica i autocrítica.

Objectius d'aprenentatge

Comprendre la noció de temporalitat com a dispositiu de gubernamentalitat.
Comprendre la modernitat des de la dualitat subjecte-objecte, la veritat com certesa i l'emancipació amb la reconquesta de l'humà en el marc de la normalització.
Analitzar la postmodernitat des de la mort dels grans relats i la metàfora del desert com a condició existencial de l'individu contemporani.
Identificar els trets principals de les filosofies de l'esdeveniment i el seu vincle amb el capitalisme avançat.
Comprendre les principals crítiques a la postmodernidad, des de la perspectiva del consum i la immediatesa.
Explorar propostes filosòfiques que busquin sortir de la temporalitat de l'era global.
Contextualitzar les contribucions i alternatives que se’n deriven de les relacions entre les arts i la comunitat, per donar resposta als problemes socials emergents.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

A més de l’assistència i participació activa en les classes, els estudiants hauran de triar un dels temes tractats al llarg del curs i desenvolupar-lo en un assaig d’entre 1600 i 2000 paraules.

Bibliografia:

- Abramović, Marina. Marina Abramović in Brazil: The Space in Between 2016
- Agamben, Giorgio, El tiempo que resta, Trotta, Barcelona, 2006
- Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo? seguido de El amigo; y de La Iglesia y el Reino, Barcelona, Anagrama, 2015.
- Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, Manantial, Buenoa Aires, 1999.
- Bachelard, Gastón La poética del espacio, México, FCE, 2000.
- Bachelard, Gastón, La dialéctica de la duración, Madrid, Villalar, 1978.
- Bataille, George. La conjuracion sagrada: ensayos 1929-1939, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2003.
- Baudelaire, Charles. El pintor en la vida moderna, Taurus, Barcelona. 2013.
- Baudrillard, Jean. Las estrategias fatales, Anagrama, Barcelona, 2000.
- Benjamin, Walter. La dialectica en suspenso: fragmentos sobre la historia, Arcis-Lom, Santiago de Chile, 2002.
- Buñuel, Luis. El ángel exterminador (1962).
- Byung-Chul, Han. El aroma del tiempo, Herder, Barcelona, 2014.
- Byung-Chul, Han. En el enjambre, Herder, Barcelona, 2014.
- Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Paidós, Barcelona, 1984.
- Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 1987.
- Deleuze, Gilles. La lògica del sentido, Paidós, Barcelona, 2005.
- Deleuze, Gilles. Nietzsche y la filosofia, Anagrama, Barcelona, 1971.
- Descartes, Rene. Meditaciones Metafísicas, Alianza, Madrid, 2005
- Elias, Norbert. Sobre el tiempo, FCE, Madrid, 2010.
- Esquirol, Josep-María. El respirar de los días, Paidós, Barcelona, 2009.
- Heidegger, Martin. Filosofía, ciencia y Técnica, Universitaria, Santiago de Chile, 2007.
- Heidegger, Martin. Ser y Tiempo, Universitaria, Santiago de Chile, 2016.
- Hidalgo, Isabel (asione). El día de los muertos. Display Edició, L’Associació Cultural Laboratori Visual Tarragona, 2006.
- Lyotard, J., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 2006.
- Mayos, Gonçal, Macrofilosofía de la modernidad, dLibros, Barcelona, 2012.
- Mayos, Gonçal. Homo Obsoletus. Precariedad y desempoderamiento en la turboglobalización, Lingkua, Barcelona, 2016
- Mayos, Gonçal. Ilustración y Romanticismo, Herder, Barcelona, 2003
- Muntadas, Borja. Inmediatez. Capitalismo y vidas aceleradas, Chiado Editorial, Lisboa, 2016.
- Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 2003.
- Nietzsche, Friedrich. La genealogia de la moral, Alianza, 2006.
- Oyarzún, Luis Felipe., “Nietzsche y el tiempo de la amistad”, Mutatis Mutandi, año 3, número 5, Diciembre, 2015. 
- Vattimo, Gianni, El sentido de la existencia. Posmodernidad y nihilismo, Universidad de Deusto, Bilbao, 2007.

Capitalisme i temporalitat: immediatesa, buit i redempció” és una ACTIVITAT INSTITUCIONAL GRATUÏTA SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUDA COM A CRÈDITS OPTATIUS DEL GRAU DE FILOSOFIA de la Universitat de Barcelona. És dirigit per Gonçal Mayos i impartit conjuntament amb Borja Muntadas, Isabel Hidalgo, Luis Felipe Oyarzún i altres membres de GIRCHE (Grup Internacional de Recerca ‘Cultura, Història i Estat’” i especialistes de reconegut prestigi.

Les DATES D’IMPARTICIÓ seran els divendres de 18-21h, amb inici el 15-9-2017 i final el 15-12-2017, al Seminari de Filosofia (Facultat de Filosofia, 4t pis, C/ Montalegre 6).  Com a excepció el 29 de setembre i el 27 d'octubre el curs s'imparteix a l'aula 409, en el mateix horari. El preu és gratuït.


Les HORES D’ACTIVITATS PRESENCIALS són 33 i les HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT un total de 50, que correspon a 3 Crèdits ECTS. L’AVALUACIÓ resultarà de l’assistència i participació en les sessions i l’elaboració d’un assaig personal sobre un dels temes tractats en les sessions.

 

No comments:

Post a Comment