Featured Post

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION http://orcid.org/0000-0001-9017-6816    - Interrelación filosófico-jurídica multinivel. Estudios desde la Intercons...

Sep 12, 2015

COM PROCEDIR? DAVANT D'UN TEXT


He   La cultura zapping i hiperaccelerada en què vivim ens impedeix sovint llegir amb profunditat. Actuem com si ja no tinguèssim temps per a llegir ni per aprendre dels textos. Obsessionats per la pressa i volent ser creatius, hem perdut la disciplina i la humilitat de deixar que els textos ens ensenyin

Per ajudar a superar aquest atordidor síndrome és molt important en filosofia comentar textos dels grans pensadors. Ens permeten descobrir el plaer de la lectura i interpretació detallades; també l'hàbit disciplinat davant escrits d'una dificultat mitjana i alta. Hem explicat com es fa i s'estructura un comentari de text. Ara donarem uns senzills consells més procedimentals sobre com encarar els comentaris de text i -més en general- les anàlisis i interpretacions rigoroses dels clàssics:

 
1.        No us deixeu impressionar massa ni us bloquegeu. Però tampoc no prejutgeu el contingut del text. Llegiu força vegades el fragment, subratllant-lo i, en un paper a part, feu-ne esquemes de la seva estructura i del que voldreu dir-ne.

 
2.        Intenteu identificar i situar el text (si podeu, evitant cometre un error flagrant) en relació a l’obra concreta què pertany, l’autor o –al menys- el context social i de debat que li dóna sentit. Explicitar al màxim el paper que hi juga. Però si teniu dificultats o inseguretats per a fer-ho, analitzeu el text com un document filosòfic amb valor per si mateix (cosa que –a més- sempre s’ha de fer) i concentreu-vos a evidenciar la lògica interna de la seva argumentació i el seu valor intrínsec.

 
3.        Mai no encareu cap comentari de text com si fos un tema encobert (encara que us en considereu un expert!): “va de Kant, doncs ja sé que he de dir sense llegir-me’l”. S’ha de comentar el text concret proposat i no la vostra impressió a priori del que ha de dir o del que a priori penseu de l’autor en qüestió. Penseu que llavors les sorpreses i desenganys són molt habituals, tracteu d’evitar-los. A més, el comentari de text és sobretot un exercici de lectura intel.ligent que mostra el que hom és capaç de fer i reflexionar a partir d’unes idees objectivades per escrit. 

      S’hi evidencia la pròpia capacitat d’entendre, atendre, llegir, pensar, recercar i analitzar les idees objectivades d’un interlocutor, i a més –quan es tracta d’un clàssic- d’interpretar-lo actualitzadament i de ser capaç de situar-se, treballar, investigar i vincular-se amb la tradició filosòfico-cultural que representa. Si només us dediqueu a demostrar la vostra erudició o idees en general –per bones que siguin- no indiqueu prou aquestes capacitats ni s’hi adquirit una correcta metodologia i manera de treballar, així com potser tampoc el vostre compromís amb el treball rigorós i humil de determinar uns mínims de “veritat” intersubjetivament fiable.

 
4.        Comenceu a redactar explicitant l'estructura del text (apartat 3 del post COMENTAR TEXTOS) i seguiu pels apartats posteriors. Si teniu cap idea pels apartats anteriors (1) i (2), les heu de considerar com a provisionals fins que s’ha acabat amb “èxit” el conjunt del comentari de text; llavors han de servir per presentar i arrodonir el resultat final. 

 
5.        No tingueu por de reiterar les idees principals o de citar literalment entre cometes “...”, però mai no reitereu avorridament les mateixes expressions tal qual. Procureu no fer-vos pesats amb repeticions i eviteu sobretot que el comentari de text en sembli un resum o una banal reiteració de tòpics.

 
6.        Repasseu el redactat definitiu mirant que tot quedi coherent, clar i que us hagueu expressat adequadament. Heu d’assegurar-vos p.e. de què no hagueu canviat de perspectiva a mig escrit –passa més sovint del que hom creu- o que hagueu considerat com a òbvies i evidents coses que no ho són. 

No comments:

Post a Comment