Gonçal Mayos PUBLICATIONS

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION - La jaula del tiempo: aspectos sociopolíticos y jurídicos de la aceleración contemporánea de Borja Muntadas Figuer...

Jan 25, 2018

HUMANITATS: SERVEIXEN? MENYS QUE CIÈNCIES I TÈCNOLOGIES?


Les humanitats són prou útils per a gairebé tot o no van més enllà de ser interessants, donar prestigi o "amanir" la vida? Són sabers d'ociosos i per a quatre "lletraferits" o, inclús en una societat tan productivista com l'actual, les humanitats aporten prou rendiment com per estar al nivell de les ciències i les tècniques?

És cert que els sabers humanístics fan "pensar" i "trencar-se el cap" amb qüestions irresolubles o que distreuen dels "afers productius". Alguns no són massa agradables, inquieten força i no faciliten una vida “còmoda”. Alguns inclús poden ser dolorosos (p. e. descobrir que morirem tard o d’hora, o que venim dels simis i que pràcticament en compartim tot l'ADN), però a mig termini tenen un efecte beneficiós, educatiu i humanitzador. Sense ells estaríem totalment enganyats respecte la condició humana.

Jan 19, 2018

CERIMONIALS: MIRALDA, ROSSELL, XIFRA, RABASCALL I SELZ


 
A la biennal de Venècia 2017 Antoni Miralda (1942), Joan Rabascall (1935) i Dorothée Selz (1946) han organitzat un àpat amb menjar de colors per recordar les intervencions del grup informal que van formar a París amb els ja difunts Benet Rossell (1937-2016) i Jaume Xifra (1934-2014).

Confessen que “vam dubtar” en acceptar la proposta de la biennal “perquè ens van demanar fer una fotocòpia de l’obra 46 anys després, i no consistia només en un bufet. En canvi, aquí només hem pogut fer una cosa puntual”. Van acceptar però per a recordar les intervencions i rituals celebrades a la Biennal de París (l’American Center del Boulevard Raspail), a les cerimonònies rituals “Memorial” (1969) i “La festa en blanc” (1970) al castell de Verderonne i alguna altra en domicilis particulars.

Jan 15, 2018

DESIGUALTAT: AUGMENTA EN LA HISTÒRIA?


Des de fa segles la desigualtat entre els més rics i els més pobres està augmentant. Aportem algunes dades que són molt contundents. S’estima que les diferències mitjanes eren del 5 a 1 en el segle XI de la nostra era i han passat al 400 a 1 d'avui.

Paral.lelament i depenent de la geopolítica, en les darreres dècades han disminuït les enormes diferències entre els països y sembla que -al respecte- la turboglobalització ha estat beneficiosa, posant fi al "sistema de 500 anys" (Chomsky) i una terrible tradició de colonialisme i imperialisme. 
 
Tot i així, en una comparació que mostra la bestialitat de les diferències actuals, Yuval Harari (Homo Deus) calcula que el 2014, 850 milions de persones pateixen desnutrició i 2.100 milions sobrepès! Encara més, el 2010 van morir de gana i desnutrició 1 milió de persones front 3 milions d’obesitat!